چراغ ها

چراغ ها

انواع لمپا، عودسوز، پی سوز، جاوارمری و هر وسیله ی سفالی که بشود با آن روشنایی، گرما یا عطر خوش ایجاد کرد، در این بخش قابل مشاهده و خرید می باشند. این محصولات در کارگاه های سفالگری شهر لالجین تولید می شوند.