گلدان

گلدان

گلدان سفالی لعاب برجسته شاید همان چیزی است که جایش در دکوراسیون سنتی منزل شما خالیست! تنوع شکل، نقش و رنگ این گلدان ها در کنار روح سرزندگی برگرفته از دست ساز بودن، به نشاط بیشتر خانه ی ایرانی شما کمک خواهد کرد.