ساعت و تابلو

ساعت و تابلو

هر آنچه از محصولات سفالی لعاب برجسته که به دیوار وصل شود، اصطلاحأ دیوارکوب باشد، در این قسمت قابل مشاهده و خرید است. البته چون از زمان تولید بشقاب های سفالی لعاب برجسته بیش از سایر دیوارکوب ها می گذرد، این تولیدات توانسته اند طرفداران بیشتری پیدا کنند و بالطبع تولید و فروش بیشتری نسبت به سایر دیوارکوب ها دارند.