ظروف آشامیدن

ظروف آشامیدن

مهمان نوازی و خون گرمی ایرانی ها چیزهایی هستند که شاید نیازی به گرفتن سراغ شان در همایش ها و سخنرانی ها و کتاب ها نیست! سفره ی ایرانی ها، از جایی که آن را می چینند، تا ظرف و مظروف و عطر نان داغ داخل سفره، خود گویای تمام گفتنی هاست! ظروف آشامیدن سفالی، شامل انواع پارچ ها و لیوان های با لعاب آبی و فیروزه ای سنتی، کوزه ها و کلمن های تصفیه کننده ی آب و... آمده اند تا به تکمیل حال خوب مان سر سفره کمک کنند.