چرا پشت سر مسافر آب می ریزیم؟

چرا پست سر مسافر آب می ریزیم

پاشیدن آب پشت سر مسافر چه دلیل و معنایی دارد؟ فرهنگ ایران پر است از آداب و رسومی که شاید بیشتر ما تا به حال به معنای آن ها فکر نکرده ایم. مثلأ همین موضوع پاشیدن آب پشت سر مسافر! در این بخش از مجله شهر سفال سعی می کنیم شواهد تاریخی و باورها و اعتقادات ایرانیان را که منجر به شکل گیری این سنت شده، برای شما شرح دهیم. در تاریخ آمده شخصی به نام هرمزان که فرماندار خوزستان بود و از فرماندهان نبرد قادسیه، بعد از نبرد شوشتر و با خیانت یک نفر، اسیر شد. او نخست در قلعه ای پناه گرفت و به ابوموسی اشعری(فرمانده تازی ها) خبر داد كه اگر به او امان بدهد، تسلیم خواهد شد. ابوموسی نیز پذیرفت و از کشتن هرمزان منصرف شد و او را به نزد خلیفه فرستاد تا در موردش تصمیم گرفته شود. با این حال ابوموسی اشعری دست از خون ریزی نکشید و دستور داد تمامی یاران هرمزان که قریب به 900 نفر بودند و در قلعه اسیر شده بودند را گردن بزنند. تازی ها هرمزان را وارد مدینه کردند و او را نزد خلیفه بردند تا تعیین تکلیف شود. عمر(خلیفه) و هرمزان گفت و گو کردند و تصمیم خلیفه این شد که هرمزان باید کشته شود. هرمزان از خلیفه خواست که پیش از كشته شدن به او كمی آب بدهند. عمر با درخواست هرمزان موافقت كرد و هنگامی كه ظرف آب را به دست هرمزان دادند، او در آشامیدن آب درنگ كرد. عمر علت این كار را از هرمزان پرسید. هرمزان پاسخ داد، بیم دارم سربازانت در هنگام نوشیدن آب مرا بکشند! عمر قول داد تا آن آب را ننوشد، كشته نخواهد شد. پس از اینكه هرمزان از عمر این قول را گرفت، زیرکی کرد و آب را بر زمین ریخت. عمر نیز ناچار به قول خود وفا كرد و از كشتن او درگذشت. این باعث بوجود آمدن فلسفه ای شد که با ریختن آب بر زمین، یعنی زندگی دوباره به شخصی داده می شود تا مسافر برود و سالم بماند. در فرهنگ ایران رنگ آبی و فیروزه ای به عنوان چشم زخم یا چشم نظر برای جلوگیری از آسیب های احتمالی، جایگاهی ویژه دارد. دور از ذهن نیست که بدرقه مسافر با کاسه آبی رنگ سفالی، به همین دلیل و برای مصون داشتن مسافر از خطرات راه و سفر می باشد.

چرا پست سر مسافر آب می ریزیم

اقامتگاه بومگردی میکال واقع در روستای میکال سیاهکل(گیلان)

چرا پست سر مسافر آب می ریزیم
چرا پست سر مسافر آب می ریزیم
چرا پست سر مسافر آب می ریزیم